Skip to main content Skip to footer

Ukrainas fruktbare jord lagt ut for salg tross folkelig motstand

November 20, 2019
Source
steigan.no

Ukraina har like mye fruktbart landareale som Frankrike og Tyskland tilsammen. Det såkalte svartjordsbeltet, chernozem, i Ukraina er en av de rikeste landsbruksressursene i verden. Svartjord er et nesten helt svart jordsmonn med opptil én meter dyp humus. Svartjord er blant verdens mest fruktbare jordsmonn, og en stor del av verdens hvetedyrking foregår i slik jord.

Ukrainas 32 millioner hektar jord er like mye som en tredel av all dyrkbar jord i EU. Nå legges den ut for salg – til tross for at 80% av ukrainerne er motstandere av det. Siden 2001 har det vært et moratorium, i praksis et forbud, mot salg av landbruksjord i Ukraina.

Verdensbanken og Den europeiske utvikliksbanken (EBRD) har presset hardt på for å få gjennomført en privatisering. EBRD er den største utenlandske investoren i Ukraina, og har derfor en sterk posisjon til å sette det kriseridde landet under press. I august 2019 ga Verdensbanken et lån på 200 millioner dollar til Ukraina for å legge til rette for privatisering av ukrainsk jord.

I møte med Verdensbankens direktør David Malpass forsikret Ukrainas president Vladimir Zelenskij at han vil jobbe så raskt som mulig for å oppheve moratoriet på salg av jord.

Blant dem som har presset på for privatisering er av alle Den europeiske menneskerettsdomstolen, som i august 2018 felte en dom som sa at moratoriet var et brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen (!).

President Zelenskij har beordret regjeringa i Kiev til å utarbeide en lov som åpner for fritt salg av ukrainsk jord fra 1. oktober 2020. Det foreligger et utkast til denne loven og der er det ingen sikkerhetsmekanismer mot at jorda kan bli kjøpt opp av store utenlandske konsortier via ukrainske stråmenn.

Frederic Mousseau og Elena Teare har drøftet denne utviklinga i artikkelen Ukraine, the Land of Quid Pro Quos i Common Dreams, og Bjørn Nistad skriver om den i Kaleidoskop.