Skip to main content Skip to footer

Světová banka se podílí na zločinném záboru půdy

April 18, 2015
Source
Nová republika

Téma zločinného záboru půdy prováděné i s pomocí mezinárodních institucím, které mají oficiálně pomáhat rozvojovým zemím - o tom jsme už nejméně dvakrát psali, viz články dole. A kdo se chce pobavit, ať se podívá na poslední videoklip australské rapové skupiny Juice Rap News (Rapeři opěvují EU-sado-maso). Šéfka MMF v sado-maso stylu vysvětluje překvapeným Evropanům, že obě banky praktikují tyto sadistické praktiky v rozvojovém světě už 20 let a občané EU k tomu ani nemrkli. Tak ať se nediví, že finanční letadlo nyní došlo až k nim. Proto zažívají zadlužené země jako Řecko, Španělsko a Irsko stejnou míru bezohledného okrádání jako africké kolonie. A co vlastně dělá Světová banka a MMF v Africe?
 
Zločiny v Etiopii

Něco se dít musí, když o tom psal i korporátní list Guardian, viz tento článek. Protože západní novináři už málokdy něco vyšetřují v rozvojových zemích, spoléhají se na závěry velkých občanských organizací, které na zločiny obou mezinárodních bank systematicky upozorňují. Klíčová studie o násilném vyhánění rolníků z půdy vyšla z Kalifornského institutu Oakland Institute a jmenuje se “We Say the Land Is Not Yours: Breaking the Silence Against Forced Displacement in Ethiopia.”

Celý postup je naprosto jednoduchý, jako ostatně celý princip vykořisťování kdekoliv na světě. Rolníci se zotročí pomocí úvěrů a GMO osiv od Monsanta, Syngenty a dalších bio-tech firem, které z nich učiní otroky západních korporací a bank. Pokud své otroctví maskované jako "pokrok" farmáři nechtějí přijmout, nastoupí taktika korporacemi koupeného státního aparátu a politiky. Ten vzpurným vesnicím a místním zemědělským komunitám omezí přísun státem dotovaných služeb: školství, vody, lékařské péče. Toto svinstvo se prodává pod hlavičkou tzv. "villagization program". Opticky se vytvářejí větší vesnice a celky, aby se tzv. "lépe a hospodárněji" obdělávala půda. Tuto praxi dobře známe z tzv. "rozkulačování" a "rozorávání mezí" z komunistických 50. let. Zde toto svinstvo dělají korporace za pomoci svých finančních poskoků jako MMF a Světová banka. Pokud rolníci odmítnout půdu scelit v nových typech vlastnických vztahů a tvrdí, že je po staletí jejich vlastnictvím, pak nastupuje finální fáze "rozvojové pomoci".

Teror, vraždy, násilný zábor půdy

Tato poslední fáze již nyní běží hlavně v Latinské Americe kolonizované přímo USA, kde korporace (a předtím přímí kolonizátoři) mají minimálně jedno století nikým neomezený přístup k indiánským zdrojům půdy a surovin. Viz naše články dole. Zpráva neziskovky Global Witness nazvaná Deadly Environment. The Dramatic Rise In Killings Of Environmental And Land Defenders upozorňuje na dramatický růst vražd aktivistů bránících životní prostředí. Klíčové grafy máte zde.

Klíčový ukazatel je míra beztrestnosti na obětech násilí. Jde převážně o indiány, rolníky a jejich aktivisty, kteří si brání půdu, prales a životní prostředí nutné k přežití. Jak sami vidíte, vraždy spáchané původci znečišťování a skutečného "ekoterorismu" nejsou téměř nikdy vyšetřovány a jejich oběti jsou fakticky anonymní.

Podobný scénář nyní běží v Etiopii a je financovaný Světovou bankou, tedy za naše peníze. Citovaná studie Oakland Institute zveřejnila dokumentovaná svědectví vesničanů, kteří jsou násilím vyháněni ze své půdy. Nebyli tak hloupí jako my v Česku, aby prodali vodu a své zdroje obživy cizím korporacím. Stejná "válka o vodu" běžela v Cocachambě, viz náš starší článek (Cochabamba a válka o vodu). Vesnické komunity v Etiopii jako osada Gambella jsou násilím obsazovány žoldnéři. Infrastruktura vzpurných vesnic je cíleně ničena, aby se ze svobodných rolníků stali žebráci. Tím jsou donuceni prodat svou půdu novým korporátním majitelům. Globální korporace Západu v této zločinné praxi pochopitelně umí bezvadně chodit. Jsou skryti jako anonymní majitelé a podílníci domácích velkostatkářů. Někde ty sterilní GMO-plodiny ošetřené rakovinotvorným herbicidem Roundup holt být musí, a jinak než násilím to už ve světě nejde.