Skip to main content Skip to footer

Norfund tapte 146 millioner kroner på plantasje i Tanzania

January 8, 2021
Source
Bistandsaktuelt

Norfund tapte 145,9 millioner kroner på sin investering i en gigantisk risplantasje i Tanzania. – En veldig stor andel av utenlandske investeringer i storskala landbruk i Øst-Afrika har gått dårlig, sier svensk forsker.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 08.01.2021 07.58.44

Det startet som et statlig samarbeid mellom Tanzania og Nord-Korea om storstilt risproduksjon på 1980-tallet, men planene ble aldri fullført. I 2008 tok det Guernsey-registrerte selskapet Agrica over farmen Mngeta i Kilomberodalen i den sentrale delen av Tanzania. Nå var det internasjonale investorer i samarbeid med bistandspenger som skulle sørge for moderne risproduksjon i stor skala.

Plantasjen er på mer enn 5000 hektar, to hundre ganger større enn en gjennomsnittlig norsk gård. Agrica har drevet plantasjen gjennom datterselskapet Kilombero Plantations Limited (KPL).

Norfund investerte i Agrica i 2010, og har siden økt investeringen og også gitt lån. Den siste finansielle garantien ble gitt i 2017. Norfund eide 26,9 prosent av selskapet da det gikk over ende i 2019.

Det har lenge vært kjent at plantasjen har slitt økonomisk, og nå kommer sluttregningen for Norfunds del. Norfunds tap fordeler seg på 13,4 millioner dollar i investeringer og 10 millioner dollar i lån og garantier.

En tanzaniansk bank, NMB, har i dag hånd om selskapet. Norfund opplyser til Bistandsaktuelt at fondet nå er helt ute av selskapet, og ikke kommer til å delta i forsøk på å etablere ny drift ved risplantasjen.

Omfanget av tapet i Agrica framkom dels i Norfunds 2019-regnskap, og kommer dels i 2020-regnskapet som ennå ikke er framlagt. Norfund opplyser at de ikke har noen utestående krav i selskapet. Fondet har ingen mistanke om at det har skjedd misligheter i prosessen.

Støttet av bistandsmidler

I tillegg til Norfund og private investorer, har selskapet også vært støttet av utviklingsaktører som det tidligere britiske motsvaret til Norad, DFID, og amerikanske USAID.

Plantasjen har også inngått som en av få utenlandsinvesteringer knyttet til det norskstøttede Southern Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT), en ambisiøs plan om å tiltrekke seg investeringer til jordbruk. SAGCOT ble lansert av daværende president Jakaya Kikwete på Verdens økonomiske forum i Davos i 2011.

Agrica har etter det Bistandsaktuelt forstår aldri vært lønnsomt, og har slitt med flom, tørke og ustabile markedspriser på ris i Tanzania. En del av produksjonen skulle skje gjennom kontrakter med småbønder, men her oppsto det uenigheter om priser.

Norfunds investering har vært omstridt. Se også leserinnlegg i Bistandsaktuelt her. Det har vært fremmet kritikk av måten selskapet håndterte landrettigheter og hvilken kompensasjon som ble gitt til de som bodde på plantasjen før produksjonen startet. Agrica har avvist kritikken. En rapport fra Norads evalueringsavdeling i 2018 fant ikke kritikkverdige forhold på dette punktet.