Skip to main content Skip to footer

Kolkolonialism: Green Resources Misslyckade Klimatprojekt i Uganda

December 12, 2017

Press kontakt:
Frédéric Mousseau
[email protected]
+1 510-512-5458

Oakland, Kalifornien — I anknytning till klimatmötet One Planet Summit i Paris, släpper Oakland Institute en rapport om kolkolonialism (Carbon Colonialism: Failure of Green Resources’ Carbon Offset Project in Uganda) som avslöjar västerländska företags falska klimatlösningar. Rapporten exponerar det norska skogsindustribolaget Green Resources fortsatta urholkning av livsmedelsförsörjningen och livsuppehället i Kachung, Uganda, där människor hindras från att använda sin egen mark. Projektet stöds av ett antal internationella finansinstitut och illustrerar hur klimatförändringarna utnyttjas i allt större utsträckning som alibi för att införa en ny form av kolonialism i Afrika.

Carbon Colonialism: Failure of Green Resources’ Carbon Offset Project in Uganda

Efter att Oakland Institute avslöjade missförhållanden och våldutövning mot lokalbefolkningen i Kachung 2014, frös Energimyndigheten, som är Green Resources enda kolkreditköpare, sin finansiering till bolaget under 2015. Myndigheten föreslog tio förbättringsåtgärder som det norska bolaget behövde uppfylla för att återfå sin betalning. Året därpå upphävde Green Resources största aktieägare, Phaunos Timber Fund, ett globalt skogsinvesteringsföretag, sin investering i bolaget.

Under tiden som Energimyndigheten omprövar huruvida betalningarna till Green Resources ska återupptas i början av 2018 eller inte, är rapporten om kolkolonialism en obestridlig åtalsakt om Green Resources misslyckande att ta itu med sin negativa påverkan på lokalsamhällena i Kachung.

-Vår fältstudie visar att samhällen som omger trädplantagerna står inför en pågående hungerkris som beror på projektets inskränkningar gällande tillgång till mark, vatten och ved, i kombination med farliga arbetsförhållanden för Green Resources arbetare. Det är helt enkelt oacceptabelt att ett norskt bolag försöker ta ut en vinst med tanke på de förfärliga förhållanden som råder, säger Kristen Lyons, huvudförfattare till rapporten och docent vid Oakland Institute. 

Förstahandsinformationen som presenteras i rapporten bemöter en granskning av Green Resources (från mars 2017) som visar att bolaget lever upp till de flesta av Energimyndighetens åtgärdskrav. Detta granskningsresultat stämmer inte överens med de faktiska och undermåliga förutsättningar som de lokala samhällena står inför.

-Green Resources fortsätter att förringa sin negativa påverkan i regionen. De försvarar sin ytterst lilla inverkan, samtidigt som de bagatelliserar det faktum att deras projekt hotar lokalbefolkningens överlevnad och levebröd, kommenterar David Ssemwogerere, medförfattare till rapporten.

-Det industriella monokultur-plantageskogsbruket som bedrivs av Green Resources i Kachung är oförenligt med lokalbefolkningens behov av att använda samma mark till sin försörjning och existens. I kölvattnet av våra senaste iakttagelser är det absolut nödvändigt att Energimyndigheten upphäver alla framtida betalningar till Green Resources samt upphäver avtalet för köp av kolkrediter. Det här är det enda rimliga kravet med tanke på Green Resources försämrande inverkan på försörjningen för lokala bybor i Uganda, säger Frédéric Mousseau, policychef vid Oakland Institute.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.oaklandinstitute.org/carbon-colonialism-failure-green-resources-carbon-offset-project-uganda

Oakland Institute är en oberoende politisk tankesmedja som kommer med nya idéer och djärva handlingsgrepp för att möta de mest brådskade sociala, ekonomiska och miljömässiga frågorna i vår tid.

###