Skip to main content Skip to footer

Kaller norsk klimaskog «karbonvold»

November 7, 2014
Source
Vårtoland

Den amerikanske tankesmien Oakland Institute beskriver i en ny rapport problemer som skogsdriften til det norske selskapet Green Resources skaper for lokalbefolkningen i Uganda. Selskapet har kjøpt opp store landområder og planter skog for å få ned klimagassutslipp, for så å tjene penger ved å selge klimakvoter.

Rapporten forteller:

 • Innbyggere i skogområdene Bukaleba og Kachung blir nektet adgang til landområder som var avgjørende for å dyrke mat, holde husdyr og bruke ressurser fra skogen til livsopphold.
 • Enkelte innbyggere mener at midler som brukes til skogsdriften forurenser jord og vannressurser, som gjør at husdyr dør og avlinger går tapt.
 • Mennesker opplever at de er blitt «jaget bort» og «kastet ut» av områder som private investorer ønsket å kjøpe for å starte skogsdrift. Lokalbefolkningen mener at Green Resources passer grensene til skogområdene stadig mer aggressivt, og anklager politi og selskapet for å bruke makt.

Kritiserer kvaliteten

Rapporten er skrevet av Kristen Lyons, førsteamanuensis ved Universitetet i Queensland, stipendiat Carol Richards og høgskolelektor Peter Westoby. De to siste har også tilknytning til det australske universitetet.

Grunnlegger og administrerende direktør for Green Resources, Mads Asprem, mener rapporten ikke er til å stole på.

 • Denne rapporten holder usedvanlig lavt kvalitetsnivå. Ingen av funnene er riktige, og rapporten vil ikke ha noen konsekvenser for vår virksomhet i Uganda, skriver Asprem i en e-post.

Selskapet er registrert i Norge, og driver med sagtømmer og trekull i Mosambik, Tanzania og Uganda. Deler av virksomheten er godkjent for kjøp og salg av klimakvoter innen det som heter Clean Development Mechanism (CDM) i Kyoto-systemet. Det norske Finansdepartementet ønsket å kjøpe klimakvoter av Green Resources, men har trukket seg ut.

Green Resources startet virksomheten i 1995 under navnet Fjordgløtt. Selskapet har 50-årige lisenser til landområder på nærmere 120.000 dekar.

Avviser alt

Asprem sier at ingen personer er tvangsflyttet fra Bukaleba- og Kachung-skogene. Han avviser at det har foregått «en voldelig overtagelse av landområder», og mener at rapporten mangler dokumentasjon på at så har skjedd.

 • Da lisensen til å plante skog ble gitt i 1996, fantes det ingen eller svært lite landbruksvirksomhet i disse områdene. Siden har vi tillatt visse bønder å benytte ubeplantede områder til landbruk, sier Asprem.

Han mener det er feil at landbrukskjemikalier har forurenset jord og vann.

Asprem var aktiv i Unge Høyre tidlig på 1980-tallet. Han flyttet fra Norge i 1985. Selskapet Green Resources er registrert i Norge, og driver med sagtømmer og trekull i Mosambik, Tanzania og Uganda. Deler av virksomheten er godkjent for kjøp og salg av klimakvoter innen det som heter Clean Development Mechanism (CDM) i Kyoto-systemet.

Kamp om jord

Hovedforfatter av rapporten «Darker Side of Green», Kristen Lyons, håper at Green Resources tar kritikken på alvor og vil gjerne møte selskapet for samtaler.

 • Det har vi invitert direktør Mads Asprem til underveis, men han har ikke ønsket å delta, sier hun.

Lyons er overrasket over at Asprem mener rapporten ikke er til å stole på.

 • Jeg har jobbet med rapporten i to år, og brukt et halvt år på feltarbeid i Uganda. Vi har intervjuet 150 mennesker i landsbyene ved disse skogområdene.

Lyons mener at kjernen i problemet er konflikt om jord. Hun mener at Green Resources bør gi lokalbefolkningen tilgang til en andel av områdene. Skogområdene selskapet har fått lisens på eies av regjeringen, og har vært benyttet av lokalbefolkningen.

Forskerens råd til regjeringer som skal kjøpe klimakvoter i andre land, er ikke bare å stille krav om at prosjektene sørger for at lokalbefolkningen ikke må lide, men også sjekker at det blir virkeligheten.

 • I det større bildet er jeg ikke overbevist om at kvotehandel vil ha en sentral rolle i verdens innsats for å få ned klimagassutslippene. Å radikalt redusere våre egne utslipp er mye viktigere for Australia der jeg kommer fra, som eksporterer mye kull, sier Lyons.

Krevende å kjøpe kutt ute

Leder for Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, mener prosjektene til Green Resources understreker at Norge har et problem når Norge er tvunget til å bidra til klimakutt i andre land.

 • Hvis det å bidra til klimakutt i andre land var noe Norge gjorde i tillegg til at man fylte sine forpliktelser på hjemmebane, tror jeg man ville hatt en mye bedre prosess for å velge gode prosjekter, sier Hermstad.
 • Mens kvotehandel mellom sør og nord har framstått som godt nytt, understreker vår rapport behovet for å gå slike initiativer nærmere etter i sømmene, sier Frederic Mousseau, strategidirektør ved Oakland Institute i en pressemelding.

Framtiden i våre hender begynte å se på virksomheten til Green Resources for flere år siden. Hermstad er kritisk til at Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) har støttet prosjektet ved å gi lån. Han mener Norfund ikke ville høre på argumentene Framtiden i våre hender hadde mot prosjektet.

 • Virksomheten til Green Resources går ut over folkene som bor i disse områdene, og er full av mangler, sier Arild Hermstad.