Skip to main content Skip to footer

Därför fortsätter Energimyndigheten satsa pengar på det kritiserade klimatprojektet i Uganda

December 15, 2017
Source
Aktuell Hållbarhet

Energimyndigheten fortsätter engagemanget i det kritiserade klimatprojektet med skogplantering i Kuchang i Uganda. Det berättar myndigheten för Aktuell Hållbarhet efter att en ny rapport visat att leverantören i Uganda inte klarat av den åtgärdsplan som Energimyndigheten tagit fram.

En ny rapport från Oakland Institute pekar på fortsatt allvarliga sociala problem i det norska klimatkompensationsprojektet med skogsplantering i Kachung, Uganda. Projektet drivs av det norska bolaget Green Resources och finansieras till stor del av den svenska Energimyndigheten.

Efter att missförhållandena i projektet uppmärksammades år 2014 beslutade Energimyndigheten, som är Green Resources enda klimatkompensationskund, att sätta fortsatta investeringar på is. För att lösa problemen satte Energimyndigheten upp en kravlista med tio åtgärder som Green Resources skulle uppfylla och tanken var att myndigheten i början av 2018 skulle avgöra om finansieringen skulle återupptas.