Skip to main content Skip to footer

Avviser kritisk skog-rapport

November 7, 2014
Source
Bistands Aktuelt

Norske Green Resources refses i ny rapport om selskapets skogplantasjer i Uganda. Selskapet avviser kritikken og peker på at det er ugandiske myndigheter som legger rammene for virksomheten.

 

I en fersk rapport fra Oakland Institute, som er basert i California i USA, kritiseres driften ved de to skogplantasjene det norske skogselskapet har i Uganda. Kritikken går blant annet ut på at selskapets virksomhet har gjort lite for å avhjelpe mangelen på jord til dyrkning i de aktuelle områdene.

Oakland Institute har tidligere publisert en rekke rapporter om utenlandske investeringer i afrikansk landbruk.

Green Resources har investeringer i flere afrikanske land, med til sammen 41 000 hektar skog. Selskapet har mottatt lån fra statlige Norfund. Deler av inntektene kommer fra salg av såkalte karbonkvoter.

- Staten bestemmer

Mads Asprem, administrerende direktør i Green Resources, avviser kritikken i den nye rapporten. Han sier at det er myndighetene i Uganda som har bestemt at det ikke skal være jordbruk i skogreservatet der det norske selskapet leier. Derfor er det ikke selskapets ansvar å avhjelpe mangelen på dyrkningsjord.

- Dette blir på samme måte som om man spør om noen vil ha noen mål tomt i Nordmarka. Klart det er mange som vil ha det, sier Asprem til Bistandsaktuelt.

Han peker på at områdene er leid ut av den ugandiske staten for å drive skogbruk innenfor det som er avsatt som et statlig skogreservat.

- Vi har en avtale om å plante skog. Om vi ikke gjør det, vil vi bli kastet ut, sier han til Bistandsaktuelt.

Samtidig sier at han selskapet strekker seg så langt som det lar seg gjøre når det gjelder å tillate dyrking inne i skogplantasjen og beiting i området.

- Spent situasjon

Forsker Kristen Lyons ved australske Quensland University er en av forfatterne bak den nye rapporten. I de to områdene i Uganda der Green Resources opererer, har folk fortalt forskerne om økende problemer med tilgang på mat og dyrkbar jord.

Rapporten peker på at Green Resources støtter sosiale tiltak i landsbyene, men at selskapet gjør lite for å møte behovet for jord.

Lyons peker særlig på situasjonen ved plantasjen i Bukaleba ved Victoriasjøen som kritisk.

- Her er det en utrolig spent situasjon, sier Lyons til Bistandsaktuelt.

- Strengere

I Bukaleba er det fire landsbyer med til sammen flere tusen mennesker innenfor området som Green Resources leier av den ugandiske staten. Blant annet på grunn av økt befolkning og etablering av sukkerrørplantasjer i samme område er det mangel på dyrkingsjord.

Lyons sier at befolkningen i samtaler gir uttrykk for at de trenger mer dyrkningsland og at det synes som om Green Resources har blitt mer restriktive.

- Min forståelse er at det er mye vanskeligere for folk i landsbyene å dyrke jord i område og bruke området til beite for dyra, sier Lyons.

I rapporten omtales at folk har mistet jord de har dyrket. Green Resources avviser imidlertid kategorisk at selskapet har drevet bort noen.

Trenger samarbeid

Lyons var nylig i Oslo og presenterte rapporten på et møte i regi av flere norske frivillige organisasjoner. Styremedlem i Green Resources, Kristoffer Olsen, deltok på møtet i Oslo.

Han medga at press på land er et problem i Bukaleba. For ham gjorde den nye rapporten dette enda tydeligere.

- Jeg forstår at det kan være fortvilt å være landsbyboer i denne situasjonen, sier Olsen til Bistandsaktuelt.

Olsen vil gjerne ha et samarbeid med seg norske frivillige organisasjoner, og sier at den beste muligheten for å endre forholdene er om man kan få myndighetene i Uganda i tale.

- Det er fornuftig å ha en dialog. Dette kan vi ikke løse alene, sier han.

Publisert: 05.11.2014

Sist endret: 06.11.2014